Resebidrag Eurostars E!5176 Cell-Lig-Membranes

Diarienummer
Koordinator Sioxmachines AB
Bidrag från Vinnova 5 316 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2009
Status Avslutat