Resebidrag EUREKA

Diarienummer
Koordinator AIREC AB
Bidrag från Vinnova 12 564 kronor
Projektets löptid februari 2010 - oktober 2010
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010