Resebidrag EUREKA. Projekt Bretia

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - c/o MC2, Mikrovågselektronik
Bidrag från Vinnova 22 739 kronor
Projektets löptid september 2008 - november 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02492

Statistik för sidan