Resebidrag Eureka Schweiz

Diarienummer 2015-04707
Koordinator SENIONLAB AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

SenionLab har under 2015 sett ett ökat intresse för sin produkt inomhuspositionering inom produktion och lager. Syftet är att effektivisera flöden och arbetsprocesser genom att dels analysera rörelse av personer och utrustning och dels att i realtid förbättra möjligheten att hitta personer och utrustning snabbt. Under konferensen träffade vi samarbetspartners och bidragsgivare och vi för nu en dialog med dem om att gemensamt kunna anpassa företagets befintliga produkter för att fungera bättre i en industriell tillämpning.

Resultat och förväntade effekter

Våra kunder förväntar sig idag i större utsträckning att vi kan leverera en lösning som både tillgodoser behovet att följa och navigera personer (vår befintliga produkt), och hittar och håller reda på utrustning och truckar. Den sistnämnda förväntningen kräver nyutveckling, och det görs med fördel tillsammans med en partner eller kund. Under konferensen har vi träffat potentiella samarbetspartner och vi utvärderar nu tillsammans möjligheterna att ta fram ett gemensamt erbjudande.

Upplägg och genomförande

Bolaget har deltagit vid Innovative Smart Factory Networking Conference 2015 i Schweiz, med syftet att hitta kunder, samarbetspartners och bidragsgivare för att kunna anpassa företagets befintliga produkter för att fungera bättre i en industriell tillämpning. Under konferensen knöts flera kontakter och upplägget med one-to-one match-making möten var mycket lyckat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.