Resebidrag Eureka Schweiz

Diarienummer 2015-04490
Koordinator Midsummer AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA

Syfte och mål

Tyvärr hittades ingen lämplig partner för de EUREKA-projekt vi planerar att söka.

Resultat och förväntade effekter

Tyvärr hittades ingen lämplig partner för de EUREKA-projekt vi planerar att söka.

Upplägg och genomförande

Resan och deltagandet på konferensen genomfördes som planerat. Dock med lägre kostnader än förväntat.

Externa länkar

Innovative Smart Factory Networking Conference 2015

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.