Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag EUREKA PavoSolution AB

Diarienummer
Koordinator PavoSolution AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att delta i EUREKA-konferensen mellan 22-24 maj 2017. På grund av relevant tema för PavoSolutions affär och produktlösning, var det naturligt att söka.

Långsiktiga effekter som förväntas

Deltog vid 3 B2B-matchningar inkl Korea-lunch där jag fick möjligheten att pitcha mitt företag och affärsiden. Fick kontakt med 3 olika aktörer som jag hoppas kunna utveckla ett samarbete med. Kontineruligt lärande genom deltagande vid föresläsningar kring bla. smart indsutry och smart mobility.

Upplägg och genomförande

Pga projektets enkla natur låter jag denna analys förbli osagt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 maj 2018

Diarienummer 2018-02454

Statistik för sidan