Resebidrag EUREKA PavoSolution AB

Diarienummer 2018-02454
Koordinator PavoSolution AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att delta i EUREKA-konferensen mellan 22-24 maj 2017. På grund av relevant tema för PavoSolutions affär och produktlösning, var det naturligt att söka.

Resultat och förväntade effekter

Deltog vid 3 B2B-matchningar inkl Korea-lunch där jag fick möjligheten att pitcha mitt företag och affärsiden. Fick kontakt med 3 olika aktörer som jag hoppas kunna utveckla ett samarbete med. Kontineruligt lärande genom deltagande vid föresläsningar kring bla. smart indsutry och smart mobility.

Upplägg och genomförande

Pga projektets enkla natur låter jag denna analys förbli osagt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.