Resebidrag EUREKA och Eurostars, Responsive Development Technologies Sweden AB

Diarienummer
Koordinator RESPONSIVE DEVELOPMENT TECHNOLOGIES SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Syfte och mål

Målet var att hitta kontakter på konferensen för ett eventuellt Eureka projekt. Vi fick en del kontakter på konferensen. En av dessa har vi gått vidare med och diskuterar nu ett eventuellt projekt tillsammans. Ett projekt som vi i så fall ska lämna in till Eureka/Eurostar.

Resultat och förväntade effekter

Vi fick en del kontakter på konferensen. En av dessa har vi gått vidare med och diskuterar nu ett eventuellt projekt tillsammans. Ett projekt som vi i så fall ska lämna in till Eureka/Eurostar.

Upplägg och genomförande

På konferensen presenterade vi ett projektförslag och hade ett antal träffar med potentiella parter. Vi fick ett antal kontakter där vi har gått vidare med en.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.