Resebidrag EUREKA och Eurostars, Oxeon AB

Diarienummer 2014-06021
Koordinator Oxeon AB
Bidrag från Vinnova 9 100 kronor
Projektets löptid juli 2014 - december 2014
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Besöka Reliant Machiney i Luton, UK för att ta fram en gemensam Eureka ansökan samt ytterligare stärka samarbetet mellan parterna. Båda målen uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Förbättrat samarbete och en gemensam Eureka ansökan.

Upplägg och genomförande

Mötet hölls på Reliant Machinerys lokaler i Luton, UK.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.