Resebidrag EUREKA och Eurostars 2012-2013 Medarrangör Innovative software networking conference 2013 i Schweitz

Diarienummer 2013-00560
Koordinator SICS SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Externa länkar