Resebidrag Eureka: Kemisk separering och hantering av svingödsel i Spanien

Diarienummer 2015-06476
Koordinator ENSY AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA