Resebidrag EUREKA - Eurostars 2013, Winterthur 21/3

Diarienummer
Koordinator BOOK-P STOCKHOLM AB
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid februari 2013 - mars 2013
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-00585

Statistik för sidan