Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Digital Säkerhet i Israel

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institute of Sweden, Kista
Bidrag från Vinnova 13 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med besoket ar att delta i den storsta cybersakerhetskonferensen, CyberTech 2019, i Israel och att besoka Israels CERT, Ben Gurion University och CyberSpark cluster i Beer Shiva. Malet var att skapa nya forbindelser med israeliska industrier och akademiker som arbetar med cybersakerhet och att i slutandan dra nytta av Israels kunskap, skicklighet och natverk inom cybersakerhet.

Resultat och förväntade effekter

Detta ar ett inbjudningsbaserat resetillskott dar jag som samordnare av ett Vinnova- finansierat projekt inom digitalt sakerhet har erbjudits att resa till Israel. I samband med CyberTech-konferensen erbjod Vinnova ett resetillskott till Israel for att framja internationella samarbeten inom digital sakerhet och infrastruktur. Onsdag 30 jan - CyberTech 2019 och Sveriges ambassad i Tel Aviv. Torsdag 31 jan - VINNOVA organiserade besok / mote hos Israels CERT, Ben Gurion University och Tech7 / CyberSpark cluster.

Upplägg och genomförande

Besoket resulterar i nya, och forstarkning av befintliga, lankar med forskningscentrum for cybersakerhet i Ben Gurion University som utfor toppmodern forskning inom AI och cybersakerhet. Det resulterade aven i personliga kontakter med israeliska CERT och okad forstaelse runt Israels samordning av cybersakerhetsaktiviteter i Israel och varfor de blivit sa organiserade och starka inom cybersakerhet. Alla framgangsfaktorer pekar pa den organiserade cybersakerhetsverksamheten som genomfordes under armeutbildningen som cybersoldater.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 februari 2019

Diarienummer 2019-00095

Statistik för sidan