Resebidrag 3DREAMDIP planeringsmöte, ITEA2

Diarienummer
Koordinator XELMO AB
Bidrag från Vinnova 6 504 kronor
Projektets löptid februari 2010 - augusti 2010
Status Avslutat