Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019

Diarienummer
Koordinator CORLINE BIOMEDICAL AB - Corline Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 11 662 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att ge möjlighet för Corline att åka till det av Vinnova anordnade mötet med CATAPULT, vilket är ämnat att stärka utvecklingen av regenerativ medicin i Storbrittanien.

Långsiktiga effekter som förväntas

Positivt resultat enligt plan. Kunskap om CATAPULT erhölls och nya kontakter knöts.

Upplägg och genomförande

N/A

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2019

Diarienummer 2019-02656

Statistik för sidan