Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019, UK 3-5 September

Diarienummer
Koordinator MINDLER AB
Bidrag från Vinnova 5 400 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Mindlers mål med resan var att söka samarbetspartners i UK i avsikt att initiera ett nytt arbetssätt som förändrat sjukvård för mental hälsa i Sverige. På DiT MedTech Opportunities eventet och på NHS Expo 2019 kom Mindlers representanter i kontakt med ett flertal potentiella partners för eventuellt framtida samarbete.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mindler kom även i kontakt med SciTech Innovation Hub och har blivit introducerade till potentiella samarbetspartners som kliniska forskningsinstitut, universitet och offentliga institutioner involverade i digitalisering och AHSN.

Upplägg och genomförande

Besöket var mycket välstrukturerat av organisatörerna vilket gav Mindre möjlighet att lära om sjukvårdssektorn i UK (infrastruktur, upphandling, möjligheter och processer) och dela erfarenheter från Sverige kring lösningar på några av de problem som identifierats i NHS Long-Term Plan kring metal hälsa.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2019

Diarienummer 2019-03630

Statistik för sidan