Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019 Israel

Diarienummer
Koordinator Federico Ronca Consultancy - Sweden Foodtech
Bidrag från Vinnova 68 052 kronor
Projektets löptid juni 2019 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

The Nordic Fodtech Bootcamp was structured in order to support Swedish startups to get valuable connections in the Israeli foodtech world. For Sweden Foodtech was also an opportunity to connect new players.

Resultat och förväntade effekter

We had the opportunity to build new relevant partnerships and collaborations in order to connect the Swedish and the Israeli foodtech ecosystems. We expect to work of these leads and organize new projects that will support the development of the Swedish foodtech startups.

Upplägg och genomförande

The Bootcamp was well organized and really effective. Many one-to-one meetings with relevant players in the Israeli foodtech ecosystem and an acceleration opporunity for the startups that joined the initiative.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 juni 2019

Diarienummer 2019-02879

Statistik för sidan