Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019, Frankrike, 2019-10-01 till 2019-10-02, Vinnova Kontaktperson: Birgitta Boman

Diarienummer
Koordinator BONEPROX AB
Bidrag från Vinnova 11 996 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Boneprox kom i kontakt med potentiella samarbetspartners, men mer för den svenska marknaden. Dessa potentiella samarbeten ska utvärderas för vägen framöver. Upplägget verkade något ostrukturerat med bristande information gällande vart konferensen skulle inträffa för de olika dagarna. Förutom detta så fick Boneprox en bra överblick över vilka saker man behöver att ha i åtanke vid en eventuell entre till marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Önskad mål uppfylldes till viss del då vi kom i kontakt med potentiella samarbetspartners, men variationen mellan medverkande verksamheter var något stor vilket resulterade i några diskussioner utan relevans.

Upplägg och genomförande

Upplägget var något ostrukturerat, men i sin helhet fick vi till sakliga diskussioner och inblick i vilka utmaningar som finns vid en eventuell marknadsentré.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 oktober 2019

Diarienummer 2019-04697

Statistik för sidan