Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019, Frankrike 2019-10-01 --02

Diarienummer
Koordinator RespiHeart AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - oktober 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

RespiHeart arbetar för att, baserat på sin unika metod, driva produktutveckling och CE-märkning i samverkan med etablerade aktörer inom medtech och/eller pharma. Syftet med projektet var att skapa kontakter för nästa steg enligt denna strategi. Sammanfattningsvis har projektet varit framgångsrikt och väl motsvarat målet.

Resultat och förväntade effekter

Företaget har fått möjligheten att presentera sitt koncept och strategi inför såväl investerare som representanter för big pharma och franska innovationshubar/-nätverk. Vidare har ett antal individuella möten med inbjudna deltagare samt även franska startups inom life science genomförts. Uppföljning av och nästa steg i förhållande till etablerade kontakter pågår.

Upplägg och genomförande

RespiHeart´s VD deltog i evenemanget French-Swedish Life Science Days 2019, som arrangerades av Business Sweden med partners på uppdrag av Vinnova och genomfördes i Paris den 1-2 oktober 2019.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 september 2019

Diarienummer 2019-04480

Statistik för sidan