Research on antimicrobial phytochemicals in aquaculture using metagenomic and biochemical tools

Diarienummer 2016-02057
Koordinator Göteborgs Universitet - abc
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid september 2016 - juni 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-03-16