Resa till USA för att stärka kunskap och nätverk i USA

Diarienummer 2016-05058
Koordinator Optolexia AB
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål anses uppfyllda. Genom ett flertal resor till USA har vi byggt nätverk och lärt oss mycket om marknaden

Resultat och förväntade effekter

US organisation etablerad och praktiskt arbete körs nu igång. US bolag under etablering

Upplägg och genomförande

Genom ett flertal resor till olika delstater har vi byggt nätverk och lärt oss hur den amerikanske marknaden fungerar. Vi har kört pilotprojekt i 4 delstater med sammanlagt 8 skolor och 1800 elever.

Externa länkar

www.lexplore.com

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.