Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resa till USA för att stärka kunskap och nätverk i USA

Diarienummer
Koordinator Optolexia AB
Bidrag från Vinnova 45 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte och mål anses uppfyllda. Genom ett flertal resor till USA har vi byggt nätverk och lärt oss mycket om marknaden

Långsiktiga effekter som förväntas

US organisation etablerad och praktiskt arbete körs nu igång. US bolag under etablering

Upplägg och genomförande

Genom ett flertal resor till olika delstater har vi byggt nätverk och lärt oss hur den amerikanske marknaden fungerar. Vi har kört pilotprojekt i 4 delstater med sammanlagt 8 skolor och 1800 elever.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05058

Statistik för sidan