Resa till Tokyo med SI med Innovate Sweden

Diarienummer 2013-03173
Koordinator Saplo AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Reste till Tokyo och var med på utställning

Resultat och förväntade effekter

Reste till Tokyo och var med på utställning

Upplägg och genomförande

Reste till Tokyo och var med på utställning

Externa länkar

Saplos webbiste

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.