Resa till STS Forum, Japan 1-3 oktober, 2107

Diarienummer 2017-03408
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Jag har deltagit vid STS Forum, Japan 1-3 oktober, 2017.

Resultat och förväntade effekter

Jag har deltagit vid forumet och i samband med detta fått möjlighet att knyta internationella och nationella kontakter.

Upplägg och genomförande

Jag har deltagit vid STS Forum, Japan 1-3 oktober, 2017 och i samband med detta fått möjlighet att knyta internationella och nationella kontakter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.