Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resa till STS Forum, Japan 1-3 oktober, 2107

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Jag har deltagit vid STS Forum, Japan 1-3 oktober, 2017.

Långsiktiga effekter som förväntas

Jag har deltagit vid forumet och i samband med detta fått möjlighet att knyta internationella och nationella kontakter.

Upplägg och genomförande

Jag har deltagit vid STS Forum, Japan 1-3 oktober, 2017 och i samband med detta fått möjlighet att knyta internationella och nationella kontakter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 juli 2017

Diarienummer 2017-03408

Statistik för sidan