Resa till STS Forum, Japan 1-3 oktober, 2107

Diarienummer 2017-03408
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för medicin
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Jag har deltagit vid STS Forum, Japan 1-3 oktober, 2017.

Resultat och förväntade effekter

Jag har deltagit vid forumet och i samband med detta fått möjlighet att knyta internationella och nationella kontakter.

Upplägg och genomförande

Jag har deltagit vid STS Forum, Japan 1-3 oktober, 2017 och i samband med detta fått möjlighet att knyta internationella och nationella kontakter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.