Resa till Schweiz för Eureka samarbete

Diarienummer 2015-04039
Koordinator Strain Labs AB
Bidrag från Vinnova 15 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2014-2015

Syfte och mål

Syfte och mål med projektet var att bedöma om ett samarbete med EMPA är möjligt för att produktifiera NetBolt. Ett möte med EMPA i Schweiz visade att alla förutsättningar finns för ett lyckat samarbete och en projektplan skapades innehållande aktiviteter, tidsaspekter, delmål samt uppskattade del och total kostnad.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att ett samarbete kan inledas och att en Eurostar ansökan kan göras. Det förväntade utfallet är att få StrainLabs ABs Eurostar ansökan godkänd och kunna inleda ett samarbete med EMPA och därmed påbörja att produktifiera NetBolt och kunna göra en produkt introduktion på marknaden under 2016.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet var att studera EMPAs struktur och ha ett inledande telefon möten för att göra en initial bedömning om ett samarbete skulle vara tänkbart. Nästa steg var att hålla ett möte och göra ett studiebesök hos EMPA i Schweiz. På mötet diskuterades projektets innehåll, utförande, Eurostar samt förutsättningar för ett samarbete. Mötet visade att både EMPA och StrainLabs AB ser projektet som intressant och har ett intresse för samarbete och vill starta ett Eurostar projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.