Resa till Rio

Diarienummer
Koordinator Ozma Speldesign AB
Bidrag från Vinnova 20 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med resan till Rio var att delta vid konferensen ´Innovation for Sustainable Development´ och öppningen av utställningen om svensk innovation anordnad av Svenska institutet på Centro Cultural Banco do Brasil. Det anordnades även ett match-making event i samband med detta för de deltagande företagen.

Resultat och förväntade effekter

Ozma är mycket nöjda med de kontakter som resan gav. Jag träffade företag och representanter för branch-organisationer som vi definitivt kommer hålla kontakten med. Det ger oss stor ökad förståelse för den Brasilianska marknaden vilket gör att vi i framtiden kan rikta oss till denna marknad.

Upplägg och genomförande

Det som gav Ozma allra mest var match-making eventet och att själva kunna boka möten på plats i Rio.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-01445

Statistik för sidan