Resa till Rio de Janeiro 8-10 maj 2013

Diarienummer 2013-01981
Koordinator WRS WATER REVIVAL SYSTEMS UPPSALA AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 17 420 kronor
Projektets löptid maj 2013 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Under resan träffade Marika Palmér Rivera flera nya intressanta potentiella samarbetspartners, bl.a. i samband med matchningseventet som hölls på FINEP den 10 maj. . Möten med befintliga och potentiella samarbetspartners gav också en ökad förståelse för den brasilianska marknaden för sanitet och vattenrening. Möten på FINEP och samtal med representanter för VINNOVA gav också ökad förståelse för möjligheterna till stöd för utökat samarbetsprojekt med brasilianska partners.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av resan var flera intressanta kontakter, och ytterligare underlag för ansökan om projekt för fortsatt och utökat samarbete.

Upplägg och genomförande

Marika Palmér Rivera deltog i VINNOVA:s officiella program som avsett. Ytterligare möte hölls också med representanter för brasilianska projektpartners i projektet Klimatkompatibel utveckling i Brasilien: Kretsloppsanpassad sanitet för energi- och livsmedelsproduktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.