rerail miljöräls

Diarienummer 2009-04418
Koordinator Rerail AB
Bidrag från Vinnova 4 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2013
Status Avslutat