Repeterbara stötar

Diarienummer 2018-04571
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att väsentligt öka repeterbarheten hos de dynamiska tryck som realiseras med Riksmätplatsens utrustning och därmed stärka svensk riksmätplats ställning inom teknikområdet. Övergripande mål är att utveckla, installera och utvärdera nya komponenter som väsentligt ökar frihetsgraderna i dynamiska tryck som realiseras med riksmätplatsens stötrör och som samtidigt ökar repeterbarheten hos dessa realisationer och minskar påverkan av manuellt arbete.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer resultera i att riksmätplatsens tekniska ställning stärks. Effekterna av en stärkt svensk riksmätplats sprids till det svenska samhället genom bidrag till tillförlitliga dynamiska mätningar i industrin och därmed starkare svensk konkurrenskraft inom exempelvis fordons- och medicintekniska branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras av riksmätplatsen för tryck med utgångspunkt i befintlig utrustning. Befintlig utrustning kommer att förbättras och ny utrustning kommer utvecklas. Resultaten kommer att presenteras i vetenskaplig tidskrift och vid en konferens.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.