Rep- wirevinsch

Diarienummer 2017-00110
Koordinator Neptunus Hav & Land AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Syftet är att utveckla en bärbar kraftfull batteridriven rep-/wirevinsch som är godkänd för personlyft. Produkten ska kunna hantera olika kvaliteter och dimensioner på rep och tunnare wire. Produkten ska vara vattentät för att kunna användas i olika applikationer inom undervattensarbete men även för polisiära och militära ändamål. Målet är att kunna leverera en kvalitetsprodukt till en rad branscher på en internationell marknad.

Förväntade effekter och resultat

En vinsch som väger ca 16-17 kg, kan lyfta >250 kg (med en säkerhetsfaktor >6) och hantera olika kvaliteter och dimensioner på rep. Vinschen ska vara eldriven med ett utbytbart och vattentätt uppladdningsbart ackumulatorsystem med externa batterier som enkelt kan bytas med vattentät bajonettlåsning. Är vattentät till 50 meters djup i minst 50 minuter. En vattentät fjärrkontroll ingår i konceptet för att öka användningsområdet.

Planerat upplägg och genomförande

Utveckling av idé för friktionsdrivning av rep samt test av hjulkonfiguration, dragkraft, friktionsstyrning och driftsäkerhet. Leverantörsinventering avseende elmotorer, batterisystem och drivsystem. Anpassning av drivsystemet till konstruktion. Anpassning och utveckling av motorreglering och ergonomi. Anpassning av vatten- och trycksäker inkapsling. Utveckling av gränssnitt mot operatör. Materialval och funktioner i design för motorkylning och reservsystem. Anpassning till produktion med senare krav på certifieringar och personsäkerhet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.