Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Rep- wirevinsch

Diarienummer
Koordinator Neptunus Hav & Land AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att utveckla och ta fram en produktionsfärdig prototyp av rep-vinsch för militära ändamål eller underhåll av exempelvis kraftledningar och vindkraftverk. Det unika med produkten är reptransporten och lyftkapaciteten. Utvecklingsprojektet har betytt att grundläggande konstruktioner har kunnat testas och utvärderas och att en fungerande prototyp har tillverkats. Produkten är i sin konstruktion relativt komplex med elektriskt mekaniskt drivsystem med robust styrelektronik. Projektets mål har uppfyllts och en partner för produktion är utsedd.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i konstruktionsunderlag för kommande tillverkning av en första serie. Det har blivit möjligt genom att flera delfunktioner som reptransport, motorval, motorstyrning, mekaniskt bromssystem för säkerhet samt lämplig energikälla har konstruerats, testats och, i förekommande fall, identifierats. Under projektets gång har en första fungerande prototyp tagits fram. Produkten har också formgivits för bästa fältmässiga funktion. Nästa steg är att gå från prototyp till en första tillverkningsserie för fälttester. Utfallet har motsvarat förväntningarna.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i åtta steg: - Utvärdering av reptransport samt statiska tester. - Inventering av lämpliga motorer och leverantörer samt inköp av motor till prototyp. - Inventering av mekaniska bromssystem samt utveckling och inköp från leverantör. - Inventering av batteriteknik och identifiering av leverantör. - Framtagande av ritningsunderlag för prototyp samt tillverkning av prototyp. - Tester av drivning och reptransport under dynamiska förhållanden med olika konfigurationer. - Formgivning. - Utvärdering av prototyptester och framtagande av produktionsunderlag baserat på erfarenheter från testerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00110

Statistik för sidan