Rening av industriella oljor

Diarienummer 2010-02406
Koordinator Lucent Oil AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att kartlägga metoder för att påskynda produktanpassning av reningskemikalier för rening av olika typer av processoljor. Projektmålet är att utvärdera olika metoders och analysers användbarhet för att snabbt föreslå hur reningsadditiven skall designas för bästa rening av använda processoljor hos kund. Förstudien har lyckats med sitt mål och har visat på ett antal intressanta analysmetoder som ger värdefull information om använd och rengjord olja. En plan för ett forskningsprojekt har också utformats.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har lyckats med sitt mål och har visat ett antal intressanta analysmetoder som kan användas för att karakterisera oljor för att avgöra vilka föroreningarna som renats bort. Metoderna kan även påvisa ifall det finns reningskemikalier kvar i provet, något som många kunder efterfrågar.

Upplägg och genomförande

Förstudien hade tre delar. 1) Metoder för snabb analys av effekt av reningsadditiv gjordes. Dessa metoder är främst baserade på turbidimetrisk analys. 2)Utvärdering av ett antal olika analysmetoder för en mer djupgående förståelse för oljan, föroreningarna samt separationsfenomenet. Ett flertal analysmetoder undersöktes, och alla gav relevant information om proverna. 3)Studier av relevanta teoretiska modeller för separeringen utfördes. Beräkningar av sedimentationshastighet och studier av rådande modellerna för flotation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.