Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

REmote Driving Operation - REDO

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid december 2019 - november 2022
Status Pågående
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM) våren 2019

Syfte och mål

Projektet har som mål att bygga kompetens och verktyg inom området fjärrstyrning av vägfordon. Genom att utveckla testmiljöer, demonstrations-siter och akademisk kompetens skall projektet stärka svensk industri i att utveckla nya mobilitets lösningar och tjänster i ett komplext system-av-system ramverk. Projektet kommer specifiktatt använda avancerade körsimulatorer, lab fordon och flera demonstrationesmiljöer (Kista, Linköping, Jönköping och AstaZero) för att skapa en platform för test och utveckling av fjärrstyrningstjänster.

Förväntade effekter och resultat

Projekt ska resultera i verktyg och metoder för- samt demonstration av fjärrstyrda vägfordon. Resultat från vetenskapliga studier av användar aspekter och teknisk krav ställning på system arkitektur kommer tas fram inom projektet. En sammanställning av regelverk och lagar som kan påverka utformning av fjärrstyrningstjänster på väg skall också tas fram.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av 7 arbetspaket (AP). Huvdsakliga tema för varje arbets paket (förutom projektledning och kommunikation) är: 1. Begränsningar utifrån ett förares perspektiv. 2. Krav på återkoppling mellan förare och fordon. 3. System arkitektur för teleopererad körning och övervakning från ett fjärstyrningscenter 4. Demonstration och SoS arkitektur för fjärrstyrda fordon i simulator och på väg. 5. Lagar och regelverk för fjärrstyrning av vägfordon. Projekt pågår till slutet av 2022.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 mars 2021

Diarienummer 2019-03068

Statistik för sidan