Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

REmote Driving Operation - REDO

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköping
Bidrag från Vinnova 9 319 649 kronor
Projektets löptid december 2019 - februari 2023
Status Avslutat
Utlysning System-av-system för mobilitet i städer - FFI
Ansökningsomgång System-av-system för mobilitet i städer (SoSSUM) våren 2019
Slutrapport 2019-03068eng.pdf(pdf, 612 kB) (In English)

Syfte och mål

Ett övergripande mål för detta projekt är att bygga upp kunskap för att stärka svensk industri inom området fjärrstyrning av vägfordon. Fjärrstyrning måste integreras i befintliga system-av-system tillsammans med intelligenta transportsystem, samt i befintliga kommunikationsnätverk, innan en driftsättning kan ske i större skala på allmänna vägar. I en sådan process behöver säkerhet, men även robusthet och effektivitet, kunna garanteras. Dessa aspekter är några av huvudutmaningarna som projektet adresserar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utvecklat metoder och en verktygskedja för att adressera både tekniska och icke-tekniska utmaningar. Försökspersoner har rekryterats från så väl allmänheten som från specifika målgrupper för att delta i förarstudierstudier. De olika studierna inkluderade variationer i fördröjning av dataöverföring, olika förarperspektiv (vanlig-vy och topp-vy), samt olika typer av återkopplingar till föraren, såsom ljud-, haptisk- eller rörelseåterkoppling tillsammans med visuell återkoppling. Dessa resultat ger en bättre förståelse för utmaningar för fjärrkörning.

Upplägg och genomförande

Detta projekt har fokuserat på fem olika aspekter, där varje aspekt har ett eget arbetspaket: 1) förarens utmaningar att köra fjärrstyrda fordon i ett system-av-system; 2) krav på återkoppling till förare och fordon vid fjärrstyrning; 3) system-av-system-arkitektur och infrastruktur för att stödja fjärrstyrning och övervakning med ”kontrolltorn”; 4) demonstrera potentialen av fjärrstyrning och föreslå en referensarkitektur för fjärrstyrning; 5) lagar och regler kring fjärrstyrning av fordon.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juni 2023

Diarienummer 2019-03068

Statistik för sidan