Remote Diagnostics and Maintenance

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 5 312 850 kronor
Projektets löptid november 2005 - april 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01715

Statistik för sidan