Remote Diagnostics and Maintenance

Diarienummer 2005-01715
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 5 312 850 kronor
Projektets löptid november 2005 - april 2009
Status Avslutat