Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

REmote automateD vehicle Operation 2 - REDO2

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg- & transportforskningsinstitut VTI
Bidrag från Vinnova 12 355 600 kronor
Projektets löptid november 2022 - december 2025
Status Pågående
Utlysning Trafiksäker automatisering - FFI

Syfte och mål

Målet med REmote automateD vehicle Operation 2 (REDO2)-projektet är att ytterligare bygga bredare kunskap och skapa möjligheter inom det framväxande området för fjärrstyrning av automatiserade vägfordon. Det huvudsakliga problemet som projektet tar upp är hur vi kan stödja fjärrstyrning av fordonsflottor både ur tekniska och icke-tekniska perspektiv såsom lagar och förordningar samt trafikledning. Projektet fortsätter det arbete som gjorts i tidigare projekt inom området som REDO, HAVOC och CORD.

Förväntade effekter och resultat

Huvudresultaten från projektet kommer att vara förutsättningar, verktyg, metoder och demonstrationer av fjärrstyrning av automatiserade fordon. Vidare omfattar projektet omfattande studier av operativa krav för fjärrstyrning, samt råd och överblick kring regleringar och lagar. Slutligen syftar projektet till att sprida resultaten genom implementering och demonstration av fjärroperativsystem till allmänheten. Detta kommer att öka konkurrenskraften för svensk industri och akademi med kunskap om att skapa fjärrstyrning av automatiserade fordon.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 7 arbetspaket (WP). Huvudsakliga forskningsaktiviteter är fördelade på 4 olika WP:er, som omfattar: 1) System-of-system approach till fjärrdrift; 2) Mänskliga faktorer vid fjärrdrift; 3) Design och stöd för fjärrstyrning; 4) Lagar och förordningar. De återstående arbetsgrupperna gäller administration, kommunikation, spridning, implementering och demonstration.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2022

Diarienummer 2022-01647

Statistik för sidan