Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReMinE-Improve Resource Efficiency and Minimize Environmental Footprint (REMinE)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - SBN, avdelningen för Geovetenskap och Miljöteknik
Bidrag från Vinnova 5 926 350 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande mål var att utvärdera om återvinning av historiskt gruvavfall är gynnsamt ur tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Projektet omfattade fallstudier i tre europeiska länder; Portugal, Rumänien och Sverige. Resultaten visar att återvinning av gruvavfall skulle vara en miljövinst om värdefulla och problematiska metaller extraheras simultant och problematiska metaller stabiliseras. Teknologiska utmaningar kvarstår för att effektivt kunna separera, utvinna och stabilisera mineral och metaller.

Resultat och förväntade effekter

Metoder för separering och extraktion av W har utvecklats som förväntat. En användbar metod för att karakterisera historiskt gruvavfall och nedströms vattendrag har utvecklats. Resultaten har gett ökad kunskap om de så kallade teknologisk kritiska metallers mobilitet i gruvavfall och i naturliga system. Resultaten förväntas leda till återvinning av gruvavfall där miljöaspekten inkluderas, där problematiska metaller utvinns och stabiliseras, och de återstående materialet används som en resurs.

Upplägg och genomförande

Projektgruppen bestod av forskare från Sverige, Portugal och Rumänien. Kontinuerliga projektmöten inklusive fältbesök har genomförts i alla länder under projektperioden. Samtliga avfall har karakteriserats, vattenkvaliteten nedströms bestämts och nya separations- och extraktionstekniker har utvecklats i samarbete. Resultaten har publicerats på nationella och internationella konferenser och tidskrifter

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06631

Statistik för sidan