RelCommH - Pålitlig kommunikation för tunga fordon

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 4 723 576 kronor
Projektets löptid januari 2013 - mars 2015
Status Avslutat
Slutrapport 2012-03659sv.pdf (pdf, 1055 kB)

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet har varit tillförlitlig trådlös kommunikation för fordonståg med tunga fordon. Detta genom att karakterisera tillförlitligheten, men även genom att förbättra denna med hjälp av smarta kommunikations- och antennlösningar som inte bryter mot fordonskommunikationsstandarden ETSI ITS-G5. Projektet har bidragit till att öka tillförlitligheten i ITS-G5 kommunikationen för tunga fordon i fordonståg.

Resultat och förväntade effekter

Klimat och miljö är centrala begrepp för framtida vägtransporter. Fordonståg med lastbilar är ett av sätten som möjliggör minskad bränsleförbrukning för tunga transporter med upp till 20 %. I RelCommH har vi studerat fordonståg med fokus på radiokommunikation och informationsdelning som bägge är viktiga komponenter för att möjliggöra säkra och energieffektiva fordonståg. I projektet har mätmetoder, hårdvara samt metoder för att öka tillförlitligheten hos kommunikationen utvecklats.

Upplägg och genomförande

Alla parter har deltagit aktivt i alla arbetspaket, men i olika omfattning: Scania och Volvo har lagt mer tid på förberedelser av fordonselektronik och specifikationer, Kapsch på testprogramvaror till sin radionod medan SP och Qamcom har fokuserat på mätningar, simuleringar och analys av data. Samtliga har arbetat med informationsdelningskoncept för kooperativa fordonstågsapplikationer och den publika demonstrationen. SP har även stått för antennutvecklingen i projektet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03659

Statistik för sidan