Relationer och nätverk

Diarienummer 2008-03267
Koordinator Stockholms universitet - Pedagogiska institutionen
Bidrag från Vinnova 675 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - december 2009
Status Avslutat