Reglab 2 forts

Diarienummer 2013-01692
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
Bidrag från Vinnova 625 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Reglab är ett forum för kunskaps- och kompetensutveckling inom regional utveckling. De övergripande målen för perioden 2011-15 har varit: Att Reglab är en etablerad och respekterad aktör för kunskaps-, kompetensutveckling och lärande om regional utveckling. Att Reglab utvecklar, prövar och sprider metoder och modeller för lärande, analys och benchmarking. Att Reglab bidrar till ett förbättrat arbetssätt för medlemmarna i det regionala utvecklingsarbetet. Projektet har uppfyllt målen, i ´Slutrapport Reglab 2011-15´ finns en genomgång av resultaten: www.reglab.se.

Resultat och förväntade effekter

En extern utvärdering av Reglabs verksamhet visar att kompetensutvecklingen fungerar, att deltagarna i hög utsträckning stärker sina kunskaper och använder dem i sitt arbete, och att Reglabs fundament är bärkraftiga. Se också ´Slutrapport Reglab 2011-15´.

Upplägg och genomförande

Reglabs verksamhet handlar om kompetens- och kunskapsutveckling, nätverk, omvärldsbevakning och lärande, enligt en föreningsliknande modell där medlemmarna styr agendan. Kännetecken är: Delaktighet, nyfikenhet, öppenhet och ömsesidig nytta. Utvärderingen visar att fundamenten varit avgörande för de goda resultaten. Se också ´Slutrapport Reglab 2011-15´.

Externa länkar

Sida med samlade styrdokument, inklusive slutrapport 2011-15. Reglabs huvudwebb med länkar till samtliga aktiviteter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.