Regionförstoring Umeå-Örnsköldsvik

Diarienummer 2007-02086
Koordinator Handelskammarens Service, AC län AB - Västerbottens handelskammare
Bidrag från Vinnova 140 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - juni 2009
Status Avslutat