Regionförstoring Umeå-Örnsköldsvik

Diarienummer
Koordinator Handelskammarens Service, AC län AB - Västerbottens handelskammare
Bidrag från Vinnova 140 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02086

Statistik för sidan