Regionala variationer i motiv bakom in- och utflyttning

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER - Institutet för framtidsstudier
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03965

Statistik för sidan