Regionala variationer i motiv bakom in- och utflyttning

Diarienummer 2008-03965
Koordinator STIFTELSEN INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER - Institutet för framtidsstudier
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2009
Status Avslutat