Regional analys Kalmar län

Diarienummer 2013-01721
Koordinator Regionförbundet i Kalmar län
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid april 2013 - juni 2014
Status Avslutat