Regeringsuppdrag N2011/6169/FIN 2013

Diarienummer
Koordinator Patent- och registreringsverket - PRV Stockholm
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat