Redskap för effektiv och resurssnål livsmedelsproduktion- RELIV

Diarienummer
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Lund
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid februari 2006 - juni 2008
Status Avslutat