Realtidsstyrning av maskiner via distribuerade sensorer

Diarienummer 2011-03139
Koordinator INFOBRIC AB
Bidrag från Vinnova 1 660 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet (realtidsstyrning av maskiner via distribuerade sensorer) har avslutats framgångsrikt. Under projektet har företaget tillsammans med partners utvecklat ett sensorpaket, benämnt Machines Controller, som kan kopplas samman med olika typer av maskiners styrutrustning. Vidare har utvecklats en ny modul till företagets webbaserade system Infobric Ease. De första enheterna används idag redan på olika byggarbetsplatser i Sverige, Norge och Storbritannien.

Resultat och förväntade effekter

Projekt har goda förutsättningar att nå samtliga mål som sattes upp i ansökan. Dessa mål varatt minska arbetsplatsolyckor på grund av felaktigt handhavande, att öka kapacitetsutnyttjandet av den maskinpark som finns ute i byggprojekt samt att minska den miljöbelastning som maskinparken ger upphov till. Då projektet precis har avslutats är det för tidigt att veta i vilken omfattning alla de mål har uppnåtts eftersom det fortfarande är ett begränsat antal byggprojekt som börja använda produkten.

Upplägg och genomförande

Upplägget kan liknas vid ´Concurrent Engineering´ där olika projektteam arbetade integrerat och där i princip hela projektet drevs parallellt. Den stora fördelen med att kunna arbeta på detta sätt var att projekttiden kunde minskas och att det tidigt under projektet blev möjligt att använda nästan fullt fungerade demonstratorer. Under hela projekt har företaget även kontinuerligt stämt av med aktörer inom målgruppen för att kunna fånga upp så många krav som möjligt samtidig samt stämma av egna idéer rörande handhavande, form samt funktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.