Realisering/kalibrering av absolut fas/phasors

Diarienummer 2016-02730
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 970 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - mars 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Ge spårbarhet för absolut fas vid 50Hz, dvs normal elkraftfrekvens, genom att utveckla och förbättra normaler och metoder relaterade till mätning av absolut fas.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet kan PMUer (Phasor measurement units) och andra apparater som mäter fas relaterat till gemensam tid kalibreras. Projektet, som är ett samarbete mellan riksmätplatserna för DC/LF Elektricitet och Tid och frekvens, kommer att stärka samarbetet med andra nationella metrologiinstitut och ge förutsättningar för att optimera transport av elenergi i svenska och nordiska elnät, idag främst i storkraftnät, och regionnät, i en nära framtid även på distributionsnät, mikroproduktionsnät.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är 2-årigt med följande planering och genomförande År 1: - Förstudie innehållande jämförelser mellan existerande system och litteraturstudie över möjliga andra lösningar, identifiering av lämplig utrustning för generering och mätning av absolut fas samt verifiering av noggrannhet. (ca 150 h) - Arbete för att uppnå mål 1, ±0,007 grader (ca 375 h) År 2: - Slutarbete och utvärdering av mål 1 (ca 100 h) - Arbete för att nå mål 2, ±0,002 grader (ca 300 h) - Utvärdering, rapport, införande i CMC-tabell (ca 100 h)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.