Realisering/kalibrering av absolut fas/phasors

Diarienummer 2016-02730
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 970 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet ger spårbarhet för "absolut fasvinkel" eller "phasor" och därmed kalibrering av PMUer (Phasor measurement units) som uppfyller nödvändiga noggrannhetskrav. PMU-kalibratorn består av en modifierad trefas spänning- och strömkälla och ett snabbt ADC-system, 25 Msps @ 14bit MHz, synkroniserade till svensk standardtid. Snabb sampling gör det möjligt att mäta både 50 Hz signaler och tidsreferenser, vilket förbättrar möjligheterna att bestämma tidsfel. För signalanpassning används koaxiella strömshuntar och spänningsdelare och en scanner.

Resultat och förväntade effekter

PMU-kalibratorsystemet har byggts och försett med adekvat programvara. Dess delar har kalibrerats och noggrannheten utvärderats för dessa delar. PMU-kalibratorn förväntas kunna kalibrera PMUer med en osäkerhet i nivån 100 ns gentemot UTC (SP), svensk standardtid, vilket gör det möjligt att kalibrera såväl PMUer som andra PMU-kalibratorer med tillräcklig noggrannhet.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett samarbete mellan gruppen för Elektrisk effekt och energi samt gruppen för Tid, frekvens och kommunikation. En effekt av projektet är en ökad förståelse i bägge grupperna för likheter och olikheter i tekniker för mätning av signaler i olika frekvensområden. Projektet har genomförts under ca 1,5 år och behövde lite utökad tid för att färdigställa projektet delvis på grund av den relativt korta projekttiden och delvis på grund av underskattning av ledtider i arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.