Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Realisering av innovationspotential i integrerade kundlösningar

Diarienummer
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - EFI - Ekonomiska Forskningsinstitutet
Bidrag från Vinnova 2 911 334 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Etablerade produktproducerande industriföretag saknar ofta möjligheter att växa genom tekniska innovationer. Tillväxtpotentialen för dessa företag finns snarare i att erbjuda kunderna integrerade lösningar som kombinerar existerande produkter och tjänster till ett unikt erbjudande. Detta erbjudande formas i regel genom en konsultativ process som i logik och uppläggning skiljer sig från organisationernas traditionella produktlogik. Syftet med projektet är att utveckla handlingsbar kunskap om hur industriföretag kan etablera sådana enheter på ett sätt som utnyttjar deras förmåga att skapa nya affärsmöjligheter i kundledet och bidra till utvecklingen av produkt- och tjänsteportföljen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet skall bidra med kunskaper och modeller för organisering och ledning av de kundnära, lösningsskapande enheter (front-end) som utgör navet i den lösningsorienterade innovationslogiken och deras gränssnitt till både kund och produkt/tjänsteproducerande enheter (back-end). Resultaten från studien är av intresse för det stora antal svenska industriföretag som tänker påbörja eller redan har påbörjat en omställning mot att tillhandahålla integrerade lösningar.

Upplägg och genomförande

Projektet bedrivs i nära samarbete med 5 industriföretag som har kommit olika långt på sin resa mot att bli lösningsleverantörer. Projektet inleds med en intervjubaserad diagnosfas där en övergripande analys och kartläggning av verksamheterna görs. Diagnosfasen följs upp av 1-2 interventionscykler där nya lösningar på identifierade problem utvecklas och testas i organisationerna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00415

Statistik för sidan