Real Stories

Diarienummer 2014-05602
Koordinator DOHI SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Externa länkar

En video som kortfattat förklarar hur News Scoop (fd Real Stories) är tänkt att fungera.