Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Real Estate - Cooling

Diarienummer
Koordinator SVERIGES METEOROLOGISKA O HYDROLOGISKA INSTITUT - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Bidrag från Vinnova 1 222 313 kronor
Projektets löptid december 2009 - oktober 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04362

Statistik för sidan