Re-Solve: Att identifiera Innovations utmaningar

Diarienummer 2013-05568
Koordinator Uppsala universitet - UU Innovation
Bidrag från Vinnova 560 442 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att lokalisera utmaningar inom området miljö och hållbar utveckling för Uppsala Knivsta och Heby kommuner. Ett antal av dessa utmaningar beskrevs och analyserades. Projektet resulterade i att utmaningar definierades och att ett förslag på en process för en innovationstävling togs fram. Det kunde dock konstateras under projektets gång att det var svårt att identifiera tillräckligt konkreta utmaningar för en innovationstävling. Detta berodde delvis på att många av utmaningarna saknade en tydlig ägare.

Resultat och förväntade effekter

I rapporten presenteras ett antal utmaningar som skulle kunna ha potentialen att fungera som en start för en innovationstävling. Förslagen inkluderar t.ex. koordination av transporter, koordination av lokal matproduktion, koordination av lokal energiproduktion, energilagring och hantering av dagvatten. Projektet presenterar också ett förslag på en process för en innovationstävling. Två av projektdeltagarna (CSD och E-lab) arbetade fram en ansökan till VINNOVA för en innovationstävling för hur dagvattnet skall hanteras i Uppsala stad.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes utifrån en analysmetod som tagits fram i samarbete mellan CSD och E-lab. Information samlades in via intervjuer med ett antal nyckelpersoner samt via workshops. Så gott som alla intervjuer och workshops genomfördes hos de olika kommunerna.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.