Rättighetshantering i stora och distribuerade tele-nät

Diarienummer 2005-02501
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 3 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2006 - maj 2008
Status Avslutat

Externa länkar