Rationell och kvalitetssäkrad pulverlackering av värmekänsliga utomhusprodukter

Diarienummer
Koordinator Skelack AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03622

Statistik för sidan