Rationell och kvalitetssäkrad pulverlackering av värmekänsliga utomhusprodukter

Diarienummer 2008-03622
Koordinator Skelack AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - oktober 2009
Status Avslutat