Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RARA mottagning

Diarienummer
Koordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Klinisk Genetik
Bidrag från Vinnova 519 200 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - februari 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

RARAmottagningen syftar till att skapa ett bättre omhändertagande av patienter med multihandikapp och stort behov av samordning som saknar en naturlig hemvist inom SLL. Dagens sjukvård är inte organiserad för att ta hand om kroniskt sjuka personer med multihandikapp. På CSD, Karolinska pågår nu, i samarbete med Innovationsplatsen, ett projekt för att starta en medicinsk multidisciplinär åldersövergripande mottagning med samordnade vårdkedjor - en enhet för högspecialiserad vård som även skall stötta första linjens vård och det icke-medicinska omhändertagandet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Patientnytta Mer enhetlig diagnostik som bidrar till bättre vård Ökad möjlighet till individanpassad behandling Minimering av antalet separata resor och vårdkontakter Mer enhetlig och jämlik remisshantering Ekonomisk nytta Samlad planering och omhändertagande för patientgrupperna Färre och mer sammanhållna sjukvårdskontakter Mer effektiv diagnostik Nytta för Karolinska Förbättrade möjligheter för rikssjukvård Förstärkt möjlighet att förvalta ERN-uppdraget Förstärkt triple-helix samarbete Ökade utomlänsintäkter och bättre rekryteringsmöjligheter

Upplägg och genomförande

Projektorganisation är framtagen o styrgruppen har beslutat att CSD håller i piloten. Inflytt i Q-huset i planeras i maj, rekrytering av personal pågår. Patienter med skelettdysplasier och sällsynta syndrom ingår. Baseline-mätning av vårdkonsumtion och patientnytta med PROM- och PREM-mått planeras. och patienterna skall registreras i nytt kvalitetsregister. Utveckling av vård och digitala lösningar skall ske i tät samverkan med brukare. Vi samarbetar med innovationsplatsen, KI LIME o SLL för att ta fram mått för ekonomiskt utfall samt Kvalitet&Patientsäkerhet.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 maj 2017

Diarienummer 2016-02999

Statistik för sidan